Bygningsbesigtigelse  

                                                                                             

Et huskøb er en stor beslutning, og i denne forbindelse tilbyder vi hjælp med følgende:     

En grundig gennemgang af huset

*  Registrering af skader

*  Prisfastsættelse af reparationer/skader

*  Eventuel radonmåling

*  Vi kan endvidere være behjælpelig med forslag til eventuelle ændringer af ejendommen.

*  Erhvervsejendomme honoreres med tidsforbruget.

 

  

Med venlig hilsen

Arkitekt Hans Clement  Herringløse Bygade 15, 4000 Roskilde

Tlf. 4673 1120   Mobil.  2334 5935     hans.clement@get2net.dk     www.hansclement.dk

bygningssagkyndig/energikonsulent             *projektering  *statiske beregninger  *energiberegninger